Marknadsmeddelande 192/17 - Avnotering av Dignita Systems AB

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Dignita Systems AB avnoteras bolagets aktie (DIGS) från Aktietorget efter marknadens stängning den 7 juli 2017.

Information om aktien:
Kortnamn: DIGS
ISIN-kod: SE0008347769
Orderbok ID: 123626
Sista handelsdag: 7 juli 2017

Stockholm den 4 juli 2017

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Att hjälpa organisationer och individer att synliggöra och förebygga drogrelaterade problem och att följa lagkrav genom att tillhandahålla kostnadseffektiva mät- och testverktyg med därtill tillhörande tjänster.