Ny order för Dignitana i USA

Dignitana AB, världsledande inom medicinsk skalpkylning, erhöll i december förra året ett så kallat de novo 510(k)-godkännande av U.S. Food and Drug Administration (FDA) och får sedan dess marknadsföra och sälja skalpkylningssystemet DigniCap® på den amerikanska marknaden. Bolaget tillkännager idag att de har fått sin andra order i USA för skalpkylningssystemet DigniCap®.

Toledo Clinic Cancer Centers (Toledo, OH) blir det andra sjukhuset i USA som kommer att erbjuda behandlingar med DigniCap®, med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter med bröstcancer som genomgår cytostatikabehandling. Toledo Clinic Cancer Center invigdes i början av 2014. Kliniken har en anläggning i världsklass och tillämpar en helhetssyn på cancerbehandling.

VD Jan Richardsson Dignitana AB kommenterar:

”Vi har under två veckor besökt onkologikliniker längs den amerikanska östkusten med avslut i Florida för att visa upp DigniCap® vilket varit mycket uppskattat.

Intresset för DigniCap® i USA är stort och det är glädjande att se att ordrarna börjar komma in. Att nu ha tecknat avtal med Toledo Clinic Cancer Centers, som inte deltagit i vår kliniska studie, är ett bevis på detta intresse.

USA kommer att bli vår viktigaste marknad med ca 230 000 nya fall av bröstcancer per år varav ca 200 000 potentiellt skulle kunna nyttja DigniCap.”

För mer info:

Jan Richardsson
VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92
E-post: jan.richardsson@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel patientkomfort.

Taggar:

Om oss

Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bank som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort.

Prenumerera

Citat

Vi har under två veckor besökt onkologikliniker längs den amerikanska östkusten med avslut i Florida för att visa upp DigniCap® vilket varit mycket uppskattat av klinikerna.
Jan Richardsson, VD Dignitana AB