OC Blood & Cancer erbjuder skalpkylning med DigniCap®

Dignitana AB, världsledande inom medicinsk skalpkylning, erhöll i december förra året ett så kallat de novo 510(k)-godkännande av U.S. Food and Drug Administration (FDA) och får sedan dess marknadsföra och sälja skalpkylningssystemet DigniCap® på den amerikanska marknaden. Bolaget tillkännager idag att de tecknat avtal med OC Blood & Cancer, Kalifornien. Denna order är den totalt sett tredje i USA.

OC Blood & Cancer är ett privat infusionscenter och blir den första kliniken i Kalifornien som kommer att erbjuda skalpkylning med DigniCap®. Kliniken är belägen i södra Los Angeles.

VD Jan Richardsson Dignitana AB kommenterar:

”Vi är glada över att skriva avtal med OC Blood & Cancer som vår första privata klinik. OC Blood & Cancer representerar en mycket viktig del av marknaden för oss, den privata delen av infusionsmarknaden. Det finns tusentals mindre privata infusionscenter och det är av stor vikt för oss att dessa ser behovet och möjligheten med att kunna erbjuda sina patienter DigniCap®.

Kalifornien har en stor potential och kommer att bli en viktig region, det är glädjande att vi har fått vårt första avtal där.”

För mer info:

Jan Richardsson
VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92
E-post: jan.richardsson@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel patientkomfort.

Taggar:

Om oss

Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bank som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada över att skriva avtal med OC Blood & Cancer som vår första privata klinik.
Jan Richardsson, VD Dignitana AB