Rättelse i pressmeddelande 2017-11-02 ”Dignitana beslutar om företrädesemission om 42,6 MSEK”

Rättelsen avser tiden för teckning av aktier, tiden för handel med teckningsrätter på Nasdaq First North, tiden för handel med betald tecknad aktie (BTA) samt beräknat datum för offentliggörande av utfallet i emissionen. I pressmeddelandet som offentliggjordes den 2 november 2017 är dessa datum tyvärr felaktigt beskrivna. Nedan återges den korrekta tidplanen för emissionen.

4 december 2017:                     Extra bolagstämma

5 december 2017:                     Sista handelsdag inklusive teckningsrätter

5 december 2017:                     Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

6 december 2017:                     Första handelsdag exklusive teckningsrätter

7 december 2017:                     Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

8 – 22 december 2017:           Teckningsperiod

8 – 20 december 2017:           Handel med teckningsrätter

8 december 2017:                    Handel med betald tecknad aktie (BTA) startar. Handel pågår till och med dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket

29 december 2017:                  Beräknat datum för offentliggörande av utfallet av företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Semmy Rülf, ordförande för Dignitana

E-post: semmy.rulf@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

 

Taggar:

Om oss

Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bank som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort.

Prenumerera

Dokument & länkar