De nominerade till Årets Bibliotek 2011

De nominerade till Årets Bibliotek 2011 är Internationella biblioteket i Stockholm, Norrköpings stadsbibliotek och Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan i Borås. Det är tre bibliotek som alla visar på den bredd och det otroliga engagemang som finns i dagens bibliotekssverige. Vinnaren kommer att presenteras av DIK vid Bok- och Biblioteksmässan torsdagen den 22 september.Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan i Borås arbetar både nära och aktivt med Högskolans utbildningar, forskning och ledning. Det föredömliga samarbetet mellan institutioner och bibliotek sätter alltid studenten och lärandet i centrum. Biblioteket används flitigt av studenterna vilket märks bland annat på ökat besöksantal. Biblioteket har en aktiv roll i Högskolans strategiska utveckling.

Internationella biblioteket i Stockholm arbetar oförtrutet med att människor ska få litteratur på sina språk, det är ett bibliotek för hela Sverige. Arbetet är uppskattat nationellt och regionalt av såväl bibliotek som föreningar och organisationer. De arbetar dessutom även aktivt och engagerat med att på olika sätt stötta och ge råd till andra bibliotek i frågor som gäller mötet med olika kulturer.

Norrköpings Stadsbibliotek vänder sig aktivt till besökare på flera språk och via olika medier. Biblioteket är föredömligt lättöverskådligt och mycket lättillgängligt. För personer med funktionshinder är litteraturen på ett genomtänkt sätt placerad centralt på entréplanet. Bibliotekarierna vägleder även aktivt till digital delaktighet och uppmanar besökarna att våga ta plats. Bibliotekets hemsida är tydlig, användarvänlig och välstrukturerad och uppdateras kontinuerligt.

Juryn för Årets Bibliotek 2011: Karin Linder, förbundsordförande DIK och juryns ordförande Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie Berit Högman, Kulturutskottets ordförande Margareta Lundberg Rodin, Prefekt BHS Urban Björstadius, journalist och programledare Lena Sundberg, bibliotekarie Malmö Stadsbibliotek

Mer information på www.dik.se/aretsbibliotek

Kontaktperson DIK Sara Andersson, Projektledare 0733-66 24 10 sara.andersson@dik.se

Taggar:

Om oss

DIK är ett fackförbund med 22 000 medlemmar. Vi är ett av de 23 förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Inom Saco och DIK utgör utbildning, kompetens och yrke grunden för medlemskap. Självklart är vi partipolitiskt obundna. www.dik.se

Prenumerera

Media

Media