En av tre svenska skolor bryter mot lagen

En av sex elever i svenska skolor saknar tillgång till ett skolbibliotek trots att det är ett lagkrav sedan 2011. Nu uppmanar akademiker-facket DIK elever och föräldrar att protestera och anmäla skolorna till Skolinspektionen.

Skolbiblioteken är en viktig pedagogisk resurs i dagens skola. Biblioteket stärker elevers digitala och språkliga kompetens och forskning visar att ett välfungerande samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier bidrar till att elevers måluppfyllelse ökar.

Att 210 000 elever saknar skolbibliotek är ett hån mot skollagen, men framför allt är det ett svek mot våra barn, menar DIK, och uppmanar till ett nationellt upprop.

 Vissa elever har skolbibliotek i världsklass - andra inga alls. Det ger en tydlig bild av en skola som inte är likvärdig och det kan vi inte acceptera! Hjälp oss att påverka skolledare och politiker så att det händer något, säger Karin Linder, förbundsordförande på DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation.

För att öka trycket på skolorna inleder DIK i dag en kampanj för att uppmärksamma problemet och ge föräldrar, elever eller skolpersonal ett enkelt sätt att anmäla de skolor som bryter mot lagen.

 På vår webbplats dik.se/anmaldinskola finns ett formulär där du lätt kan göra din anmälan direkt till skolinspektionen. Vi vill få in många anmälningar, så Skolinspektionen hittar de skolor som bryter mot lagen och så att politiker förstår omfattningen av problemet, säger Karin Linder, förbundsordförande på DIK.

– Målet är självklart att alla elever får det skolbibliotek de har laglig rätt till. Det är inte ok att inget har förbättrats sedan 2008, då KB:s senaste undersökning gjordes, säger Karin Linder, förbundsordförande på DIK.

Så här ser det ut i landet
Sammanställning från Kungliga bibliotekets statistik 2012 visar skolenheter med och utan tillgång till ett skolbibliotek. Skolregistret är baserat på skolenheter och en enhet kan bestå av flera skolor.

Skolenheter med tillgång Skolenheter utan tillgång
Stockholms län                              700                             291   
Uppsala län                              157                                40   
Södermanlands län                              132                                57   
Östergötlands län                              194                                81   
Jönköpings län                              178                                43   
Kronobergs län                              110                                16   
Kalmar län                              132                                34   
Region Gotland                                43                                  2   
Blekinge län                                76                                37   
Region Skåne                              570                             222   
Region Halland                              126                                49   
Västra götaland                              706                             233   
Värmlands län                              130                                69   
Örebro län                              145                                35   
Västmanlands län                              127                                 32   
Dalarnas län                              160                                38   
Gävleborgs län                              133                                49   
Västernorrlands län                              107                                56   
Jämtlands län                                68                                36   
Västerbottens län                              129                                72   
Norrbottens län                              142                                75   
Landet                          4 265                          1 567   

Källa: Kungliga bibliotekets Rapport Skolbibliotek 2012
http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Skolbibliotek/

Följ kampanjen
Twitter #anmäldinskola, @diksnack
facebook.com/diksnack
www.dik.se/anmaldinskola

KONTAKT
Karin Linder, Förbundsordförande DIK
tel: 0730-83 08 01 mejl: karin.linder@dik.se

Stina Hamberg, Utredare DIK
Mobil: 0733-66 24 41
E-post: stina.hamberg@dik.se

DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation. Vi är ca 22 000 medlemmar som finns på alla typer av arbetsplatser över hela landet. DIK är ett av de förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Självklart är vi partipolitisktobundna.

DIK, Box 760, 131 24 Nacka, Tel: 08-466 24 00, kansli@dik.se, www.dik.se

Taggar:

Om oss

DIK är ett fackförbund med 22 000 medlemmar. Vi är ett av de 23 förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Inom Saco och DIK utgör utbildning, kompetens och yrke grunden för medlemskap. Självklart är vi partipolitiskt obundna. www.dik.se

Prenumerera

Citat

Vi vill få in många anmälningar, så Skolinspektionen hittar de skolor som bryter mot lagen
Karin Linder, förbundsordförande, DIK