Håglös budget med få tillväxtsatsningar

Regeringens vårbudget saknar helt orden ”kultur” och ”digitalisering”. Två nyckelord för en långsiktig tillväxt anser DIK. Vårbudgeten som läggs fram idag aviserar fortsatt svåra tider med ökande arbetslöshet. Men det finns mycket få förslag i budgeten som har ett större och långsiktigare fokus på lösningar. DIK pekar på några tillväxtbefrämjande satsningar inom kultursektorn som är lätt genomförda och som regeringen missat. 

I vårbudgeten aviseras fler utbildningsplatser för att minska arbetslösheten och investera i kunskap för framtiden. Det är en bra satsning men det går att göra så mycket mer menar DIK. Regeringen borde ha ett bredare perspektiv och till exempel se på styrkan som finns i kultursektor och som i allra högsta grad är tillväxtbefrämjande.  

DIK vill peka på några konkreta förslag som gynnar Sverige både på lång och på kortare sikt.

  • Genomför de förslag som litteraturutredningen gav i höstas. Kraftfulla insatser behövs för att vända trenden med minskad läsning och sjunkande läsförmåga. Det framkom i Litteraturutredningens betänkande som lämnades i höstas. Där låg flera förslag för att åstadkomma ett Läslyft för Sverige. Bland annat föreslogs satsningar på bemannade skolbibliotek.
  • Öka den digitala tillgängligheten till den stora mängd information som är en del av vårt kulturarv. Mycket av den information som lagras hos våra minnesinstitutioner och myndigheter innebär en möjlighet för tillväxt och entreprenörskap om den görs tillgänglig och användbar.
  • Det misslyckade kulturarvslyftet har endast lett till ett fåtal arbetstillfällen. Flytta kulturarvslyftets medel till kulturdepartementet för att möjliggöra satsningar på exempelvis museer, arkiv och bibliotek för att göra kulturen tillgänglig och för att skapa riktiga jobb.  

DIK förväntar sig att Regeringen i kommande budget gör satsningar på kulturen som del i tillväxtarbetet.

För mer information:

Karin Linder

Förbundsordförande DIK

mobil: 0730 830801 karin.linder@dik.se

Taggar:

Om oss

DIK är ett fackförbund med 22 000 medlemmar. Vi är ett av de 23 förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Inom Saco och DIK utgör utbildning, kompetens och yrke grunden för medlemskap. Självklart är vi partipolitiskt obundna. www.dik.se

Prenumerera