Tack så mycket - behöver äldre säga mer?

Diskussion i Almedalen om hur Sverige kan skapa en fungerande vårdmodell för äldre med afasi.Medverkande: • Eva Sandin, Svenska logopedförbundet och legitimerad logoped i Uppsala läns landsting • Marianne Åkerlund, Afasiförbundet.

När: Tisdag 6 juli 2010 09:45 - 10:30 Var: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby

För mer information www.dik.se/almedalen

Kontakt Ida Alfsdotter-Thoor, projektledare Ida.alfsdotter-thoor@dik.se 08-466 24 61 0733 61 24 61

Ulrika Guldstrand, ordförande Svenska Logopedförbundet Ullrika.guldstrand@dik.se 0706-79 67 37

Om oss

DIK är ett fackförbund med 22 000 medlemmar. Vi är ett av de 23 förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Inom Saco och DIK utgör utbildning, kompetens och yrke grunden för medlemskap. Självklart är vi partipolitiskt obundna. www.dik.se

Prenumerera