Diligentia gör stor uthyrning i Kista - Radio Design hyr över 8000 kvadratmeter

Diligentia gör stor uthyrning i Kista - Radio Design hyr över 8000 kvadratmeter Diligentia har tecknat ett treårigt hyresavtal med Radio Design. Hyresvärdet under avtalstiden uppgår till drygt 50 miljoner kronor. Radio Design är verksamma inom området mobilt Internet och nästa generations mobiltelefonisystem. Fastigheten Knarranäs 3, som genom sin arkitektoniska karaktär är en välkänd byggnad i det högteknologiska området Kista strax norr om Stockholm, får genom avtalet en ny hyresgäst. Radio Design, som är etablerat i Kista sedan tidigare, har valt att lokalisera hela bolagets verksamhet till en fastighet - Knarranäs 3. Diligentias strategi att kontinuerligt arbeta med att utveckla och förbättra fastighetsbestånden inom de utvalda delmarknaderna har visat sig riktig. Efterfrågan på lokaler på dessa utvalda delmarknader är hög, vilket resulterat i lägre vakanser och högre hyresnivåer för Diligentia. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar