Diligentias formella årsredovisning tillgänglig på Internet

Diligentias formella årsredovisning tillgänglig på Internet Diligentias formella årsredovisning för verksamhetsåret 1999 samt bolagets fastighetsförteckning per 31 december 1999 är från och med idag tillgängliga på Diligentias hemsida, www.diligentia.se. Dessutom återfinns tabeller med uppgifter om fastighetsbeståndet per den 31 december 1999 jämfört med samma tidpunkt 1998. Information från årsredovisningen rörande bolagsstämma och utdelningsförslag Med hänsyn till att väsentliga förändringar i ägandet av Diligentia kan komma att ske med anledning av Skandia Livs offentliga erbjudande till Diligentias aktieägare har styrelsen beslutat att avvakta med förslag till utdelning samt senarelägga ordinarie bolagsstämma till tidpunkt som kan bestämmas först när förhållandena klarlagts. Stockholm den 31 mars 2000 Diligentia AB (publ) Kontaktperson: Göran O. Westerberg, Informationsdirektör/Investor Relations tel: 08-5875 8120, 070-426 8120, e-post: goran.westerberg@diligentia.se Internetadress: www.diligentia.se, e-post: diligentia@diligentia.se Diligentia är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Det bokförda värdet av koncernens svenska fastighetstillgångar uppgick den 31 december 1999 till 11 203 Mkr. Utlandsfastigheternas bokförda värde uppgick till 446 Mkr. Diligentias övergripande strategi är att koncentrera och utveckla sin verksamhet på utvalda delmarknader i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Diligentia är noterat på A-listan vid Stockholms Fondbörs. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00960/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00960/bit0003.pdf Årsredovisning http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00960/bit0004.pdf Fastighetsförteckning http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00960/bit0005.pdf Sammanfattning fastigheter http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00960/bit0006.pdf Fastighetbestånd Sverige http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00960/bit0007.pdf Fastighetsbestånd Utland http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00960/bit0008.pdf Fastighetsbestånd Stockholm http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00960/bit0009.pdf Fastighetsbestånd Göteborg http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00960/bit0010.pdf Fastighetsbestånd Öresund