Diligentias styrelse återkallar rekommendation om Castellums erbjudande

Diligentias styrelse återkallar rekommendation om Castellums erbjudande Den 18 januari 2000 lämnade Castellum ett erbjudande till Diligentias aktieägare för vilket prospekt och informationsbroschyr utarbetats och tillsänts Diligentias aktieägare. Anmälningstiden för detta erbjudande till Diligentias aktieägare löper ut den 27 mars 2000, förutsatt att ingen förlängning sker. Det kan konstateras att Castellum med största sannolikhet ej kommer att uppnå 90 procents anslutning i sitt erbjudande. Skälen till detta är dels att SEB Fonder och Skandia, som innehar 8,7 respektive 6,7 procent av aktierna i Diligentia, offentligt uttalat att man ej avser att acceptera Castellums erbjudande, dels att Skandia den 20 mars 2000 offentliggjort ett konkurrerande erbjudande innebärande 90 kronor kontant för varje Diligentiaaktie. Styrelsen i Diligentia har med anledning av Skandias erbjudande påbörjat en utvärdering av den aktuella situationen. Det är dock inte möjligt för Diligentias styrelse att lämna en rekommendation för hur aktieägarna bör göra i den uppkomna situationen före anmälningstidens utgång för Castellums erbjudande. Med anledning av ovanstående och den nu påbörjade utvärderingen återkallar Diligentias styrelse härmed sin tidigare lämnade rekommendation att acceptera Castellums erbjudande. Upplysningsvis vill Diligentia påminna de aktieägare som redan accepterat Castellums erbjudande om möjligheten att återkalla accepten. Som framgår i prospektet skall återkallelse, för att kunna göras gällande, skriftligen ha kommit Nordbanken eller SEB tillhanda senast kl.15.00 den 27 mars 2000. Stockholm den 21 mars 2000 Diligentia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Rydin, Styrelseordförande Diligentia AB tel: 08-763 82 09, 0708-33 62 90, e-post: anders.rydin@enskilda.se Mats Cederholm, Verkställande direktör och koncernchef tel: 08-5875 8110, 070-426 8110 e-post: mats.cederholm@diligentia.se Göran O. Westerberg, Informationsdirektör/Investor Relations tel: 08-5875 8120, 070-426 8120 e-post: goran.westerberg@diligentia.se, Internetadress: www.diligentia.se, e-post: diligentia@diligentia.se Diligentia är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Det bokförda värdet av koncernens svenska fastighetstillgångar uppgick den 31 december 1999 till 11 203 Mkr. Utlandsfastigheternas bokförda värde uppgick till 466 Mkr. Diligentias övergripande strategi är att koncentrera och utveckla sin verksamhet på utvalda delmarknader i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Diligentia är noterat på A-listan vid Stockholms Fondbörs. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00910/bit0002.pdf

Dokument & länkar