Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ) från Castellum AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ) från Castellum AB (publ) I enlighet med pressmeddelande daterat den 18 januari 2000 har Castellum lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Diligentia. Du kan ta del av innehållet i ovan nämnda pressmeddelande genom att klicka på följande länk; http://www.castellum.se/pdf/pressreleasesv.pdf Vill du ta del av innehållet i prospektet som publicerades den 1 mars 2000 eller beställa en tryckt version av prospektet klickar du på följande länk; http://www.castellum.se/main.cfm?id=401&last=107. Ytterligare information om Castellum hittar du på www.castellum.se. Nedan redovisas Diligentias styrelses rekommendation angående erbjudandet från Castellum: ------------------------------------------------------------------- Rekommendation från Diligentias styrelse Den 18 januari 2000 lämnade Castellums styrelse ett offentligt erbjudande till Diligentias aktieägare om att överlåta sina aktier i Diligentia mot nyemitterade aktier i Castellum. Diligentias styrelse har till uppgift att tillvarata Diligentias aktieägares intressen samt verka för Diligentias möjligheter att skapa värde för aktieägarna. I sin bedömning av erbjudandet från Castellums styrelse fäste Diligentias styrelse stort avseende vid såväl de industriella som finansiella konsekvenserna av ett samgående. Eftersom marknadsvärdet på de två bolagen innebär en rabatt i förhållande till substansvärdet hade Castellums styrelses förslag till en utdelning på 4,50 kronor per aktie samt dess avsikt att genomföra återköp/inlösen om 2 500 Mkr stor betydelse för Diligentias styrelses ställningstagande. I tillägg till ett utbytesförhållande om en aktie i Castellum för en aktie i Diligentia, kan Castellums avsikt att lämna utdelning om 4,50 kronor per aktie samt genomföra återköp/inlösen beräknas till att motsvara en kontant utbetalning om sammanlagt ca 27 kronor per aktie i Diligentia. Till detta kommer att Castellums nuvarande styrelse uttalat sin klara intention att på olika sätt agera så att aktieägarvärde skapas även fortsättningsvis. Mot denna bakgrund beslutade styrelsen i Diligentia enhälligt att rekommendera aktieägarna att acceptera Castellums erbjudande. Stockholm den 18 februari 2000 Diligentia AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00550/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar