Dimension Data övervakar Trelleborgs IT-stöd

Insite ökar säkerheten Dimension Data övervakar Trelleborgs IT-stöd Trelleborg har gett Dimension Data i uppdrag att sköta service och övervakning av delar av företagets IT-stöd i Trelleborg. Trelleborgs produktion är fokuserad på polymera material och företaget har valt att högprioritera driftsupporten. Övervakningstjänsten Insite erbjuder 24- timmars övervakning, snabba åtgärder vid fel och proaktiv felsökning. Tjänsten utgör en central del i Dimension Datas totala serviceåtagande gentemot Trelleborg. Med traditionell IT-övervakning kan det dröja flera timmar innan ett fel åtgärdas om det inträffar efter kontorstid. För stora industriföretag som den världsomspännande koncernen Trelleborg med realtidskritiska applikationer är en övervakning dygnet runt av stor betydelse. Insite erbjuder 24-timmars bevakning av IT-processer, hårdvara och applikationer. Dimension Data och Insite valdes i konkurrens med sju andra aktörer. Avtalet gäller från och med februari 2002 och löper 3 år framåt. - Vår tillverkning är i stor utsträckning beroende av full kontroll inom IT och nätverk, säger Ulf Bengtsson, IT-ansvarig Trelleborg Administrative Service. Ett haveri i nätverket får stora konsekvenser och kostar mycket om det inte åtgärdas tidigt. Att vara beroende av att någon medarbetare på plats larmar vid fel har vi bedömt som en allt för osäker lösning. Därför är övervakning som sköts via Insite idealiskt för oss. Avtalet innebär att Trelleborg nu kan garantera större IT-säkerhet för sina kunder. Insite övervakar främst stamnätet på orten Trelleborg, det vill säga kärnan i nätet, eftersom ett haveri där orsakar de mest allvarliga konsekvenserna. Hela övervakningen av nätverket sker via 50 kontrollpunkter. - Med Insite som stöd övervakar vi orten Trelleborgs nät i realtid, säger Mats Germundsson, General Manager Dimension Data Sverige. Trelleborg kan koncentrera sig på sin egen produktion, tryggheten är en stor del i det mervärde våra tjänster skapar för kunden. Insite utför också proaktiva mätningar av prestanda i nätverket och meddelar resultaten i rapportform samt via en webbportal. Mätning skapar en kurva där belastningen på utrustningen kan studeras. På så sätt kan Trelleborg i tid se när belastningen närmar sig kritiska tröskelvärden. För mer information kontakta: Mats Germundsson, General Manager Dimension Data Sverige Tel: +46 8 587 450 11, mobil: +46 70 84 450 11, mats.germundsson@eu.didata.com Joakim Killander, Regionansvarig Dimension Data Sverige Tel: +46 40 32 11 42, mobil: +46 70 84 450 45, joakim.killander@eu.didata.com Ulf Bengtsson, IT-ansvarig Trelleborg Administrative Service Tel: +46 410 511 17, mobil: +46 709 55 11 17, ulf.bengtsson@trelleborg.com Dimension Data är en ledande global aktör inom nätverksintegration och interaktiv e-handel. Företaget har egna kontor i mer än 30 länder och har cirka 11 000 anställda. Dimension Data är noterat vid Londonbörsen. Företaget etablerades i Sverige 1988 och sysselsätter 50 personer vid kontoren i Stockholm, Malmö och Kalmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020304BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020304BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Dimension Data är en ledande global aktör inom nätverksintegration och interaktiv e-handel. Företaget har egna kontor i mer än 30 länder och har cirka 11 000 anställda. Dimension Data är noterat vid Londonbörsen. Företaget etablerades i Sverige 1988.

Prenumerera

Dokument & länkar