Dimensions årsrapport 1999

Dimensions årsrapport 1999 Resultatet i korthet: * Nettoomsättningen ökade med 67% till 770 MSEK (461). * Bolagets resultat efter finansnetto mer än fördubblades till 76 MSEK (37,5). * Resultatet efter skatt blev 54,5 MSEK (26,7). * Dimension fokuserar på avancerade infrastrukturslösningar och tjänster för den digitala ekonomin och bryter ut hårdvarudistributionen i ett särskilt bolag. * Nordisk expansion påbörjad genom öppnandet av kontor i Oslo. * Bolaget planerar under detta eller nästa år att ansöka om notering på Stockholmsbörsen. Kommentar av vd Sven Uthorn: - Vi har med alla relevanta mått mätt gjort ett oerhört starkt 99. Vi har lyckats bibehålla lönsamheten på hög nivå, trots extremt hög organisk tillväxt. Orsaken kan skrivas starkt fokus i organisationen och ett enormt drag i marknaden. Under år 2000 kommer vi ytterligare stärka Dimensions kärnområde och fortsätta satsningen på avancerade serverlösningar för Internet/Intranet, eComm, eBanking och affärssystem samt förstärka vårt produkt- och tjänsteutbud inom storage och middleware. Året i sammandrag 1999 Affärer. Tillväxten har skett främst genom ökad försäljning inom områdena * Internet/Intranät * eCommerce * Bank & Finans * Mobil telecom Next Nordic AB I enlighet med Dimensions strategi att renodla kärnverksamhet grundades distributionsbolaget Next Nordic AB som är ett helägt dotterbolag. Next fokuserar på försäljning av Sun och relaterade mjukvaruprodukter till återförsäljare i Sverige och Norden. Nya etableringar Närheten till kund är ett viktigt element i Dimensions marknadsstrategi. Som ett led i den fortsatta geografiska expansionen etablerades nya filialkontor i två av Sveriges viktigaste high-tech regioner, Karlskrona och Linköping. Vidare har en internationell expansion påbörjats med etableringen av Dimension Norway A/S med kontor i Oslo. För ytterligare information, kontakta vd Sven Uthorn på tel. 08-445 24 32 eller 0709-31 00 03. E-mail: sven.uthorn@dimension.se Om Dimension Verksamheten är uppbyggd kring affärskritiska serverlösningar som innefattar infrastruktur för t.ex. Internet/Intranet, eComm, eBanking och affärssystem. De flesta av företagets kunder återfinns inom TIME-segmentet (Telecom, Internet, Media, Entertainment), E-handel, Bank och Finans samt Industri. Genom åren har ett stort antal projekt hos välrenommerade företag som t ex Telia, Ericsson, Aftonbladet, Bokus, Föreningssparbanken och Saab genomförts. Företaget ingår i Bure-koncernen och har idag 150 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Lund, Karlskrona, Sundsvall, Linköping och Oslo. Dimension omsatte 770 MSEK 1999 och vinsten uppgick till 76 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00850/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar