Dimension tecknar ramavtal med Capio

Dimension tecknar ramavtal med Capio IT-integratören Dimension AB tecknar ett treårigt ramavtal med hälso- och sjukvårds företaget Capio AB gällande IT-infrastruktur och relaterade tjänster. Parterna uppskattar att avtalet är värt ca 100 Mkr på treårsbasis. Capio är en av de ledande aktörerna inom hälso- och sjukvårdsmarknaden i Europa med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Polen. Koncernen omsätter i årstakt 6 300 Mkr och har ca 10 000 medarbetare. Capios ambition, att förnya hälso- och sjukvården, har resulterat i unika IT-lösningar som t ex landets första webbtjänst där patienter i realtid kan se väntetiderna på akuten. Då Dimension har lång erfarenhet och hög kompetens kring lösningar för den digitala ekonomin valdes bolaget till primär IT-leverantör. - Vi har arbetat tillsammans med Capio sedan bolaget bildades år 2000 och avtalet är ett bevis på att samarbetet fallit mer än väl ut. Dimension har fått det hedersamma uppdraget att ta ett helhetsåtagande gällande Capios samlade IT-projekt, vilket är glädjande då det alltid är spännande att vara en kompetenspartner till en så IT-intensiv kund som Capio, säger Sven Uthorn, VD, Dimension. Avtalet reglerar leverans av IT-infrastruktur som t ex serverlösningar och datalagring och relaterade tjänster som t ex projektledning och konsulting. För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, VD Dimension AB, tel 08-5058 3000, direkt 08-5058 3003, e- post sven.uthorn@dimension.se Gunnar Hedlund, Inköpschef Capio AB, gunnar.hedlund@capio.se Tommy Källman, IT-chef Capio AB, tommy.kallman@capio.se Om Dimension Dimension är en IT-integratör som designar och implementerar infrastruktur för hantering av affärskritisk information. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handels- och Internetbanksystem, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media och industri. Next Nordic är ett helägt dotterbolag inom koncernen som arbetar med försäljning av Sun-system och relaterade produkter till återförsäljare. Under år 2000 omsatte Dimension 1 475 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 138 Mkr. Koncernen har 335 medarbetare och är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2001 publiceras 19 februari 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00080/bit0001.pdf

Dokument & länkar