Delårsrapport januari–juni 2007

Hyresintäkterna för perioden uppgick till 239,7 Mkr.

Rörelseresultatet uppgick till 125,7 Mkr.

Resultat efter skatt uppgick till 40,4 Mkr,motsvarande 2,33 kronor per aktie.

Eget kapital per aktie uppgick till 67,90 kronor.

Din Bostad förvärvar fastighet i Göteborg för 38 Mkr.

Kontakt
För ytterligare information, kontakta VD Mikael
Granath, telefon 031-733 77 00, 0705-77 15 84,
eller Finansdirektör Kjell Thörnbring, telefon, 031-733 77 00, 0703-11 90 25.

Om oss

Din Bostad Sverige AB är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Göteborg. Vår verksamhet bygger på att förvärva, äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter på ett flertal orter över hela Sverige.Beståndet innefattar 318 fastigheter med cirka 9 200 lägenheter och en yta på cirka 730 000 kvm till ett värde av cirka 5,8 miljarder kronor.

Dokument & länkar