Kommentar med anledning av Balders offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Fastighets AB Balder (publ) offentliggjorde idag ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Din Bostad Sverige AB (publ). Aktieägarna i Din Bostad erbjuds en nyemitterad aktie av serie B i Balder för två aktier i Din Bostad. Erbjudandet är bland annat villkorat av att Balder uppnår ett ägande om mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Din Bostad samt att extra bolagsstämma i Balder röstar för emission av nya aktier. För mer information om Erbjudandet, se Balders pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes. Balder äger i dagsläget inga aktier i Din Bostad. Aktieägare representerande 53,7 procent av kapitalet och rösterna i Din Bostad har förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Eftersom bland annat Erik Selin Fastigheter AB och Locellus Invest AB har förbundit sig att acceptera erbjudandet kommer Din Bostads styrelseledamöter Erik Selin och Johan Thorell på grund av intressekonflikt inte att delta i styrelsens beredning av erbjudandet. Inte heller styrelseordföranden Joakim Ollén kommer, på grund av intressekonflikt, att delta i styrelsens beredning. Styrelsens övriga ledamöter kommer att utvärdera uppköpserbjudandet och som en del i utvärderingen inhämta en så kallad fairness opinion. Styrelsens uppfattning om erbjudandet kommer att offentliggöras så snart som möjligt och i god tid innan acceptperioden löper ut. Göteborg den 26 juni 2009 Din Bostad Sverige AB För ytterligare information vänligen kontakta: Joakim Ollén, Styrelseordförande Tel: 0703-54 24 07 Göran Kjellberg, Styrelseledamot Tel: 0705-83 03 05

Om oss

Din Bostad Sverige AB är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Göteborg. Vår verksamhet bygger på att förvärva, äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter på ett flertal orter över hela Sverige.Beståndet innefattar 318 fastigheter med cirka 9 200 lägenheter och en yta på cirka 730 000 kvm till ett värde av cirka 5,8 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar