Diös emitterar certifikat under det nyupprättade certifikatprogrammet

Diös har idag emitterat företagscertifikat för 600 mkr på löptider om 3, 4, 6 och 12 mån under det nyupprättade certifikatprogrammet. Programmets rambelopp uppgår till 2 000 mkr.

–   Ambitionen var att emittera cirka 600 mkr idag och det är roligt att se att efterfrågan finns för våra certifikat. Det långsiktiga målet är att nå en utestående volym om minst 1 500 mkr, säger Rolf Larsson, CFO för Diös Fastigheter.

Programmet har säkerställda backupfaciliteter för att hantera refinansieringsrisken. Arrangör av programmet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Swedbank och Handelsbanken.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Citat

Ambitionen var att emittera cirka 600 mkr idag och det är roligt att se att efterfrågan finns för våra certifikat. Det långsiktiga målet är att nå en utestående volym om minst 1 500 mkr.
Rolf Larsson, CFO