Diös Fastigheter ger CSN rum för framtid

Diös Fastigheter sluter ett sexårigt hyresavtal med CSN i Umeå. Kontraktsvärdet för avtalet som träder i kraft den 1 oktober är cirka 12 miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi får utvecklas tillsammans med våra hyresgäster. I den centralt placerade fastigheten Rind kan vi möta CSNs krav på funktionella lokaler anpassade efter verksamhetens nya behov, säger Göran Fonzén, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västerbotten.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post:
knut.rost@dios.se

Göran Fonzén, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västerbotten
Telefon: 010-470 98 50
E-post:
goran.fonzen@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 350 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 kvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar