Diös Fastigheter publicerar årsredovisning 2014

Diös Fastigheters årsredovisning finns nu tillgänglig på www.dios.se.

– Ännu ett händelserikt år har passerat. Med större fokus på en mer effektiv förvaltning, både när det gäller geografi, ekonomi och teknik, har vi ytterligare stärkt vår marknadsposition. Med den stabila grund som vi har lagt och kontinuerligt vidareutvecklar, fortsätter vi mot visionen att bli den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Årsredovisningen presenterar både de finansiella resultaten och bolagets mål och strategier.

Den tryckta versionen finns tillgänglig från och med den 13 april och skickas då ut till de aktieägare som har anmält intresse. Den engelska versionen finns tillgänglig på www.dios.se den 13 april.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Knut Rost, vd för Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post:
knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO för Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post:
rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 350 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 kvm, är bolaget norra Sveriges marknadsledande privata fastighetsbolag. Diös Fastigheters marknad sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se