Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2015

Diös Fastigheter redovisar ett förvaltningsresultat för första kvartalet som är 9 procent bättre jämfört med motsvarande kvartal förra året.

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 325 mkr (322)

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 101 mkr (93)

  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 2 mkr (2)

  • Värdeförändringen av finansiella instrument uppgick till -6 mkr (-33)

  • Resultat per aktie uppgick till 1,00 kr (0,62)

– Aktiemarknaden fortsätter att ge oss på Diös Fastigheter sitt godkännande. Det hoppas jag att våra hyresgäster och samarbetspartners också fortsätter att göra. Med ökat fokus på de orter där vi ser störst möjlighet att växa, skapar vi utrymme för att bli den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post:
knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post:
rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se