Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2016

Diös Fastigheters nyckeltal stärks och årets mål är inom räckhåll. För perioden uppgår uthyrningsgraden till 89,6 procent och överskottsgraden till 61,6 procent. Samtliga finansiella nyckeltal går åt rätt håll.

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 992 mkr (967).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 406 mkr (383).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 157 mkr (108)
    och på derivat till 74 mkr (36).
  • Resultat efter skatt uppgick till 566 mkr (293).
  • Resultat per aktie uppgick till 7,48 kr (3,92).

– Mer nöjda hyresgäster och en verksamhet som varje dag tar steg mot våra mål är grunden för fortsatt ökad lönsamhet och tillväxt, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 07:00 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Citat

Mer nöjda hyresgäster och en verksamhet som varje dag tar steg mot våra mål är grunden för fortsatt ökad lönsamhet och tillväxt.
Knut Rost, vd