Diös förvärvar 57 fastigheter på ett flertal norrländska orter

Diös Fastigheter AB (publ) förvärvar 57 fastigheter av Fastighetsbolaget Kungsleden AB.
Fastigheterna är belägna på ett flertal norrländska orter såsom Gävle, Sundsvall, Skellefteå, Piteå m.fl.
De förvärvade fastigheternas uthyrbara area uppgår till 191 517 kvm, varav 42 procent återfinns i Gävle och
14 procent i Sundsvall. Fastigheterna innehåller i huvudsak kontors-, butiks- och industrilokaler och har ett hyresvärde om 114 Mkr.

Förvärvet sker till en köpeskilling om totalt 820 Mkr, motsvarande 4 300 kr/kvm, med en direktavkastning om 7,3 procent. Tillträde till fastigheterna sker per den 3 september 2007.

Förvärvet blir Diös Fastigheters hittills största satsning efter börsintroduktionen och innebär att värdet på fastighetsportföljen ökar till cirka 3,7 Mdkr.

- En utmärkt affär som jag ser flera positiva delar i säger Christer Sundin, VD för Diös Fastigheter AB. Vi växer kraftfullt i både Gävle och Sundsvall vilket ligger helt i linje med våra planer och innebär att Sundsvall nu blir ett eget marknadsområde. En annan positiv effekt är att affären innehåller en del utvecklingspotentialer samt ger oss förvaltningsmässiga samordningsfördelar, avslutar Christer Sundin.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information:

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Informations-/Marknadschef, tel 0770-33 22 00, 070-345 01 25

_________________________________________________________________________

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar