Diös förvärvar 8 centrala fastigheter i Skellefteå

 

Diös Fastigheter AB (publ.) förvärvar 8 centrala fastigheter i Skellefteå av Stella Polaris Invest AB. Köpeskilling motsvarar ett fastighetsvärde om 383 Mkr, med en direktavkastning om 7,7 procent.

Den uthyrbara arean som uppgår till 42 700 kvm, är väl sammansatt i sin hyresmix med övervägande butiks- och kontorslokaler och ett mindre antal bostäder. Beståndets totala hyresvärde uppgår till 43,3 Mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 99 procent. Bland de större hyresgästerna återfinns Swedbank, Åhléns, H&M, Kapp Ahl och Lindex.

Förvärvet genomförs i bolagsform och betalas till 33 procent med egna återköpta aktier.

Priset/per aktie är fastställd till genomsnittlig stängningskurs under perioden den 29 juni - 5 juli 2010. Tillträde sker per den 1 oktober 2010.

– Vi har tittat länge på Skellefteå och tror mycket på orten, säger Christer Sundin, VD för Diös Fastigheter AB. Den har en tillväxtpotential som väl motsvarar vår utvecklingsstrategi. Vår målsättning är att på de orter där vi verkar, ska vårt fastighetsbestånd vara koncentrerat, gärna centralt beläget och med huvudinriktning på kommersiella lokaler. Precis så ser den förvärvade portföljen ut, tillika som den genererar ett starkt kassaflöde, vilket gör den här affären optimal, avslutar Christer Sundin.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se

 

För ytterligare information:

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83

Fakta om Diös Fastighete
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för­värva, förädla, förvalta och försälja fastighetermed god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 112 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 540 875 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 4,0 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå.Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera