Diös har tecknat hyreskontrakt om 4 310 kvm med Östersund Kommun


Diös Fastigheter AB (publ) har tecknat ett hyreskontrakt om 4 310 kvadratmeter med Östersunds Kommun, Socialförvaltningen.
Kontraktet som omfattar lokaler i Nejonögat 3 med adress Rådhusgatan 104 är signerat på en avtalsperiod om femton år.
Lokalerna skall förädlas och anpassas till nya hyresgästen med start vid årsskiftet 2008 – 2009. Anpassningen är beräknad till cirka 40 Mkr och arbetet kommer att pågå under ett år. Planerad inflyttning den 1 januari 2010.

– Vi är självklart stolta över att Östersunds Kommun valde att samordna Socialförvaltningens verksamhet i Pliktverkets före detta lokaler. Vi kommer nu att påbörja arbetet med att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för deras verksamhet, säger Sven Randström, förvaltare för Diös Fastigheter i Östersund.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Sven Randström, Diös Fastigheter, tel. 0770-33 22 00, 070-656 70 73, sven.randstrom@dios.se________________________________________________________________________Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar