Diös hyr ut 2 300 kvm i Härnösand

 

Diös Fastigheter (publ) har tecknat avtal med Länsförsäkringar Västernorrland, om en uthyrning av 2 300 kvm för deras huvudkontor i Härnösand. Avtalet löper på 7,5 år och årshyran exklusive driftskostnader uppgår till 2,8 Mkr.

Fastigheten Tullen 10 har ett centralt läge där Posten tidigare varit verksamma i hela fastigheten. I takt med Postens minskade lokalbehov har byggnaden delvis stått tom. Fastigheten kommer nu att genomgå en förädling till ett värde om cirka 20 Mkr, för att inrymma både Posten och Länsförsäkringar i moderna lokaler. Inflyttning beräknas till den 1 juli 2011. 

– Vi är mycket stolta över att Länsförsäkringar valde att etablera sitt lokalkontor i vår fastighet Tullen 10, säger Diös projektledare Henric Kindblom. Det här blir ett riktigt lyft för hela fastigheten.

– Vi har utökat vår verksamhet de senaste åren och har vuxit ur våra lokaler för huvudkontoret på Stora Torget i Härnösand. Vår ambition har varit att hitta kundvänliga lokaler, med ett bra läge och som underlättar kommande behov av expansion. Dessutom tycker vi att det är viktigt med en lyhörd fastighetsägare som förstår våra behov. Jag tycker att vi uppnått allt detta i samarbetet med Diös och jag ser fram emot att få ta del av detaljplanerna som projektet ska ta fram, säger Leif Johanson, vd i Länsförsäkringar Västernorrland.

För ytterligare information:

Henric Kindblom, Projektledare, tel.  0770-33 22 00, 070-638 07 62
Thomas Angström, Fastighetschef, tel. 0770-33 22 00, 070 – 819 68 30 

Fakta om Diös Fastigheter

Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för­värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 112 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 540 875 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 4,0 Mdr. 
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar