Diös köper Aurorum Teknikbyn AB i Luleå.

Diös Fastigheter AB (publ) förvärvar Aurorum Teknikbyn AB i Luleå, som driver Aurorum Science Park i Luleå. Verksamheten består av ett markområde och kontorsbyggnader med en uthyrbar area om cirka 18 000 kvm vid Luleå Tekniska Universitet. Idag finns närmare 100 kunskapsföretag, med hela världen som arbetsfält, inhyrda i lokalerna.

Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 193 Mkr, med en direktavkastning om 6,9 procent. Tillträde till fastigheterna sker per den 1 oktober 2007.

Aurorum blir Diös Fastigheters andra stora satsning i regionen, och fastighetsinnehavet i Luleå ökar till drygt 32 000 kvm. Förvärvet innebär att Luleå blir nytt marknadsområde i Diös Fastigheters organisation. Marknadsområdet kommer per dagens datum uppgå till drygt 59 000 kvm och innefattar även fastigheter i Piteå och Skellefteå.

- Det ska bli stimulerande att få arbete med fastigheter i sådan miljö som i en Science Park och vi tror på en fortsatt positiv utveckling av innehållet i verksamheten, säger Diös Fastigheters VD Christer Sundin. Vidare känns den här affären extra rolig eftersom Diös Fastigheter är ett norrlandsbaserat fastighetsbolag, fortsätter Christer Sundin. Vi har fram till nu varit ganska tunt representerade i den här regionen, men med dagens affär kan vi på allvar börja etablera oss med förvaltningsorganisationer även i den här delen av norrland. Vår strategi är ju att driva marknadsområden med egen personal och lokal närvaro men för att det skall vara lönsamt krävs en volym om minst 50 000 kvm, avslutar Christer Sundin, VD för Diös Fastigheter AB.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information:

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Informations-/Marknadschef, tel 0770-33 22 00, 070-345 01 25

_________________________________________________________________________

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar