Diös renodlar i fastighetsbeståndet

Diös Fastigheter AB (publ) har i två olika transaktioner under juni månad sålt kommersiella fastigheter för ett försäljningsvärde om 10,5 Mkr. Fastigheternas försäljningsvärde överstiger redovisat värde med 2,5 Mkr, vilket kommer att redovisas under tredje kvartalet. De sålda fastigheterna är, Mossarotträsk 1:326, Skellefteå (köpare Jan Marklunds Industrifastigheter) och Svanen 17, Ludvika (köpare Kopparleden AB) har en total uthyrningsbar yta om ca 3 576 m² . Tillträdesdagen den 1 juli 2009 är gemensam för de båda affärerna . – Försäljningarna ligger helt i linje med Diös strategi att renodla fastighetsbeståndet till våra nuvarande huvudorter . Det känns glädjande att vi i dagens marknad lyckats avyttra fastigheter till ett värde som överstiger de externa marknadsvärderingarna per 2009-03-31 med ca 24 procent säger Diös VD Christer Sundin i en kommentar.

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar