Diös säljer 8 fastigheter i Piteå

 

Diös Fastigheter AB (publ) säljer per den 1 april 2011, åtta stycken fastigheter i Piteå. Fastigheterna som i huvudsak ligger i ett externt industriområde har en area om ca 11 000 kvm. Försäljningen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 64,2 Mkr. Köpare är Släpvagnen Förvaltning AB.

– Det känns rätt för oss att sälja fastigheterna i Piteå till en ägare med stark lokal förankring som kommer att satsa på både orten och att utveckla fastigheterna, säger Diös VD Christer Sundin.

Följ oss gärna på www.dios.se

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.00 den 1 april 2010  

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB
olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 132 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 690 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,2 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. 

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar