Diös säljer anrik projektfastighet i Gävle

Diös Fastigheter AB (publ) säljer fastigheten Norr 44:1, Gävle, mera känd som Gamla Grand. Fastigheten är för närvarande föremål för projekteringsarbete för uppförande av en hotellbyggnad. Försäljningspriset, inkl. upparbetade projektkostnader, uppgår till totalt 40 Mkr. Tillträde sker dag som ovan av köpare SSRS Fastighets AB.

Fastigheten Gamla Grand ingick i den portfölj som Diös förvärvade av Kungsleden 2007. Ambitionen att återskapa en av Gävles paradfastigheter till hotell har funnits med sedan dess. I drygt ett år har projektarbetet pågått och inom en inte alltför avlägsen tid kommer Elite Hotel att slå upp sina portar.

– Det känns bra att sälja ett projekt där vi redan nu kan förutspå ett lyckat resultat säger Diös VD Christer Sundin. Diös har bidragit med att göra detta möjligt, nu tar hotellets ägare över med genomförandet av en fyrstjärnig lysande anläggning.

 

 

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 07.30 den 18 augusti 2011

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB
olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 132 fastigheter belägna på ett 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 684 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. 

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar