Diös säljer industrifastighet i Luleå hamn

Diös säljer industrifastigheten Svartön som ligger i Luleås hamnområde för 5,1 miljoner kronor. Luleå kommun, som äger Luleå Hamn, är köpare av den 2567 m2 stora fastigheten.

För oss är förvärvet strategiskt och sammankopplat till den framtida hamnutvecklingen. Vi bygger för en fördubblad godsomsättning 2020 och förvärvet är ett led i den långsiktiga satsningen att skapa konkurrenskraftiga transportförutsättningar för regionens industri, säger Roger Danell, hamnchef. 

­– Diös har en tydlig strategi som handlar om att koncentrera fastighetsägandet till mer centrala lägen. Därför är försäljningen av Svartön rätt för oss och det känns bra att vi kan sälja till en köpare med framtidsambitioner för Luleå, säger Ulf Boström, marknadsområdeschef Norrbotten.

För mer information
Ulf Boström, marknadsområdeschef Norrbotten, 010-470 98 00
Roger Danell, hamnchef, Luleå Hamn, 072-700 24 28


Fakta Diös Fastigheter
Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 370 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 11,7 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar