Diös säljer industrifastighet i Skellefteå

Diös Fastigheter AB (publ) har per den 1 juli 2013 sålt fastigheten Gruvfogden 1 med adress Gruvgatan 12, Moröns industriområde i Skellefteå.

Fastigheten har en area om 785 kvm. Köpare är WISU PJR AB och köpeskillingen uppgår till 1,5 Mkr. Tillträde skedde den 1 juli 2013.  

– Försäljningen ligger i linje med vår strategi att avyttra fastigheter i mindre centrala lägen på våra orter säger Christer Sundin, VD Diös Fastigheter.

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 371 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är indelat i sex stycken marknadsområden med MO kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund,  Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar