Diös säljer industrifastighet i Sundsvall

Diös Fastigheter AB (publ) har per den 12 juli 2013 överlåtit tomträtten till fastigheten Kompaniet 1 i Sundsvall, med adress Kompanivägen 2. Fastigheten är belägen i Södra Bergets Företagsby (LV 5).

Fastigheten har en uthyrbar area om 1 565 kvm. Köpare är Kompaniet Fastighetsbolag i Sundsvall AB, och köpeskillingen uppgår till 5,6 mkr. Tillträde sker 1 september 2013.

-  Detta är en mindre industrifastighet och den enda vi äger i det aktuella området. Av dessa orsaker och då vårt fokus ligger på mer centrala fastigheter är detta helt i linje med vår strategi, säger Christer Sundin, vd på Diös.

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 010-470 95 01

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar