Diös säljer industrifastighet i Sveg

Diös Fastigheter AB säljer fastigheten Kopparslagaren 5 i Sveg till Arne Jenssen Industriservice AB. Fastigheten är en industrifastighet omfattande 5 341 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till 5,5 mkr och tillträdet skedde den 29 september 2014.

Försäljningen är ytterligare ett led i att koncentrera Diös fastighetsbestånd till utvalda tillväxtorter.

Knut Rost, vd för Diös
E-post: knut.rost@dios.se
Telefon: 010-470 95 01

Patrik Jonasson, marknadsområdeschef för Diös i Jämtland.
E-post: patrik.jonasson@dios.se
Telefon: 010-470 96 00

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 12 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se