Diös säljer kontors- och industrifastighet i Gällivare

Diös Fastigheter AB (publ) har per den 8 april 2013 sålt fastigheten Gällivare 12:334 med adress Vuoskojärvivägen 11-23 i Gällivare. Fastigheten har en area om 14 724 kvm och köpeskillingen uppgår till 55 Mkr. Värdet överstiger senaste värderingen med 1,5 Mkr. Köpare är Företagscentrum i Gällivare AB.

– Försäljningen av fastigheten är ett led i vår strategi att koncentrera fastighetsbeståndet till regionstäderna. Att vi har hittat en köpare med god kännedom om marknaden är självklart glädjande, säger Christer Sundin, vd för Diös.

För ytterligare information:
Christer Sundin, vd, Diös Fastigheter AB tel. 0770-33 22 00, 010-470 95 01

Fakta Diös Fastigheter AB
Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med visionen att bli det mest framgångsrika på vår marknad. Vi förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter på en stabil marknad som sträcker sig från Borlänge till Luleå. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen som per den 31 december 2012 uppgick till 11,9 miljarder kronor. Genom god lönsamhet ger vi våra aktieägare en hög utdelning och stabil avkastning på eget kapital. Följ oss på www.dios.se

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar