Diös storsatsar på sin driftsorganisation – certifierar till fastighetstekniker

Under hösten kommer Diös att storsatsa på sin driftsorganisation genom att certifiera alla yrkesarbetare till fastighetstekniker. Det blir således en intensiv utbildningshöst inom ramen för Diös Academy och i samarbete med Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Syftet är att ytterligare kompetenshöja och utveckla yrkeskåren och därmed också öka kvaliteten av drift, skötsel och servicegraden till hyresgästerna.  

Diös blir först ut som fastighetsbolag och pionjärer i branschen att certifiera hela driftsorganisationen till fastighetstekniker enligt branschstandard. Utbildningen och certifieringen görs i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, som under en femårsperiod arbetat fram en standard för branschvalidering kallad FAVAL.

– Att utveckla vår driftsorganisation är ett naturligt steg för att ytterligare stärka våra hyresgästrelationer och att eftersträva positionen som marknadsledande inom vår strategi för stadsutveckling, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös Fastigheter.

- Validering genom FAVAL är en unik möjlighet att synliggöra och utveckla den kompetens som finns och därmed hela organisationen. Genom den individuella valideringen som nu Diös genomför kan direkta kompetenshöjande kurser och aktiviteter erbjudas. Jag kommer att följa Diös utveckling med stort intresse, säger Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 96 00
E-post: henrik.lundmark@dios.se

Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Telefon: 08-564 80 651
E-post: lena.nyquist@fastun.se

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar