Diös välkomnar Östersunds Gymnasieskola till nya lokaler

Med inflyttning lagom till skolstarten i augusti, flyttar Östersunds Gymnasieskola in i nya moderna lokaler om cirka 2 000 kvm på Rådhusgatan 37 i Östersund. Avtalet löper på tio år.

– I nära dialog med kunden anpassar vi lokalerna med tillhörande skolgård till att bli trivsamma, funktionella och moderna. Anpassningen sker i två etapper med slutdatum den 1 januari 2014, säger Patrik Jonasson, marknadsområdeschef för Diös i Jämtland.

– Vårt långsiktiga avtal med Diös har gett oss möjligheter att få ändamålsenliga lokaler att bedriva vår verksamhet i. Jag är övertygad om att såväl elever som skolpersonal kommer att trivas, säger Mariann Lindberg, vice vd för Östersunds Gymnasieskola.

För ytterligare information:

Patrik Jonasson, marknadsområdeschef för Diös i Jämtland, tel. 010-470 96 00

Mariann Lindberg, vice vd för Östersunds Gymnasieskola, tel. 073-373 02 54

Fakta Diös Fastigheter AB
Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med visionen att bli det mest framgångsrika på vår marknad. Vi förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter på en stabil marknad som sträcker sig från Borlänge till Luleå. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen som per den 31 december 2012 uppgick till 11,9 miljarder kronor. Genom god lönsamhet ger vi våra aktieägare en hög utdelning och stabil avkastning på eget kapital. Följ oss på www.dios.se

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar