Förändring i Diös valberedning

Den 25 oktober 2012 offentliggjordes namnen på de fyra representanter som ingår i Diös Fastigheters AB,s valberedning inför årsstämman den 25 april 2013.

Därefter har Klövern AB avsagt sig sin plats. Klövern ersätts av
Bengtsons Tidnings Aktiebolag – Jonas Bengtsson.

Diös valberedning består av de fyra största ägarna och principen på ersättare går till den som
storleksmässigt står närmast i tur.

Efter förändringen består valberedningen av följande representanter.

AB Persson Invest – Bob Persson
Humlegården Holding III AB – Per-Arne Rudbert
Brinova Inter AB – Bo Forsén
Bengtssons Tidning Aktiebolag – Jonas Bengtsson.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nomineringscommittee@dios.se eller brev till:

Diös Fastigheter AB, Valberedning, Box 188, 831 22 Österssund senast den 15 februari 2013.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10.00, 4 februari 2013.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 368 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är numera indelad i sex stycken marknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund,
Umeå, samt Luleå.
Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar