Förbättrat resultat och ökad utdelning i Diös

• Periodens hyresintäkter uppgick till 1 300,2 Mkr (586,7)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 339,8 Mkr (132,4)
• Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 188,5 Mkr (206,9)
• Engångseffekt uppskjuten skatt p.g.a. förändrad skattesats 116,0 Mkr (-)
• Resultat per aktie uppgick till 5,73 kr (4,58)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 kr per aktie (1,10)

Diös förvaltningsresultat uppgick till 339,8 Mkr (132,4). Fastighetsportföljen visar en positiv värdeutveckling med 1,53 procent under året, till följd av förbättrade kassaflöden och bibehållna avkastningskrav. Bolagets belåningsgrad har utvecklats positivt och sänkts med 2,8 procent, till 66,4 procent (69,2).

– Periodens resultat visar att förvärvet av Norrvidden var rätt för Diös. Min uppfattning är att framgångarna med en stark resultatutveckling, vilket i sin tur skapar värdetillväxt, kommer att fortsätta. Det är med glädje som jag berättar om styrelsens förslag till utdelning om 2,30 kr per aktie. Jag ser detta som ett första kvitto på att Diös efter förvärvet av Norrvidden går en ljus framtid till mötes, säger Christer Sundin, vd.

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se