Fortsatt positiv utveckling av förvaltningsresultatet

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 643,5 Mkr (648,8)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 172,7 Mkr (166,9)
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -62,7 Mkr (79,5)
  • Värdeförändringar derivat uppgick till 95,5 Mkr (11,7)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,24 kr (2,62)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 41,24 kr (38,10)

Diös Fastigheter AB:s (publ) presenterar en positiv utveckling av förvaltningsresultatet för årets andra kvartal. Resultatet innebär att vi ytterligare stärker vår soliditet till 26,3% samt att belåningsgraden sjunker till 66,3%.

– Trots det allmänna konjunkturläget med långa ledtider i affärsavsluten så ser vi en fortsatt positiv hyresutveckling i vårt fastighetsbestånd. Vi redovisade ett bra resultat för perioden trots de ökade vinterkostnaderna under det första kvartalet. Vårt nya, större Diös, med ännu starkare närvaro på marknaden, ger oss positiva resultateffekter, säger Diös vd Christer Sundin.

Årets första halvår för Diös sammanfattas med en tuff vinter, nio sålda fastigheter, konsolidering efter sammanslagningen samt stärkta nyckeltal.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 8 juli 2013.

För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 010-470 95 01
Rolf Larsson, ekonomichef. Tel. 0770-33 22 00, 010-470 95 03

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 369 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är indelat i sex stycken marknadsområden med MO kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se