Gällande Diös återköp av aktier.

Östersund den 16 oktober 2007

Som tidigare meddelats har Diös Fastigheter inlett återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 27 april 2007. Återköpen är gjorda via finansiell rådgivare och har skett under tidsperioden 18 september – 2 oktober 2007.

Enligt gällande kalendarium lämnar Diös Fastigheter delårsrapport januari – september 2007
den 29 oktober 2007. Återköpen av 11 600 aktier den 1 och 2 oktober 2007 står därmed i strid mot gällande regelverk, som innebär att handel med aktier inte får ske med kortare tidsperiod än 30 dagar före rapportsläpp.

Diös Fastigheter har under tidsperioden 1 och 2 oktober 2007 inte varit aktiv i några affärsrelaterade kontakter som bedöms vara av kurspåverkande karaktär.
Diös kommer därmed att lämna delårsrapport januari – september 2007 på utsatt datum.


Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.


För ytterligare information:

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

_________________________________________________________________________

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar