Hela Diös driftsorganisation numer certifierade till fastighetstekniker

Som pionjärer i fastighetsbranschen och genom Diös Academy, har Diös certifierat hela sin driftsorganisation till fastighetstekniker enligt branschstandard. Syftet har varit att ytterligare kompetenshöja och utveckla yrkeskåren och därmed också öka kvaliteten av drift, skötsel och servicegraden till hyresgästerna. Samtliga yrkesarbetare tillträdde sina nya roller den 1 april.

Diös är först ut som fastighetsbolag att certifiera hela driftsorganisationen till fastighetstekniker. Utbildningen och certifieringen är framtagen av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, som under en femårsperiod arbetat fram en standard för branschvalidering kallad FAVAL. Validering och utbildning har genomförts av Jämtlands Gymnasium.

- Satsningen på vår driftsorganisation och genomförandet av utbildningen har gått över förväntan och våra medarbetare har verkligen tagit sig an utmaningen på ett positivt sätt. För branschens skull så hoppas vi att fler inspireras att göra samma resa, så att vi tillsammans skapar attraktivitet och tydlighet i vad vi kan erbjuda för roller och karriärvägar i fastighetsbranschen, säger Kristina Grahn Persson, chef affärsstöd, Diös.

– Genom certifieringen har vi lyft kompetensen för att bland annat möta den snabba teknikutvecklingen som sker i våra fastigheter men också för att stärka våra hyresgästrelationer. På så sätt fortsätter vi eftersträva positionen som marknadsledande inom stadsutveckling, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.

Certifieringen inleddes med att kartlägga driftspersonalens kompetens. Därefter har samtliga genomgått utbildning och validerats enligt FAVAL för FT. Projektet har skett inom ramen för Diös utbildningsplattform - Diös Academy. Utbildningarna och valideringen gjordes med en tydlig tidplan under hösten 2017 med både utbildningsdagar och självstudier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 96 00
E-post: henrik.lundmark@dios.se

Kristina Grahn Persson, chef affärsstöd, Diös.
Telefon: 010-470 95 70
E-post: kristina.grahn-persson@dios.se

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar