Högtryck på uthyrningar i Gävle

Diös Fastigheter (publ) har tecknat avtal med Aktiebolaget Skoogs Mekaniska Verkstad om en uthyrning av 1 500 kvm industri i fastigheten Sörby Urfjäll 27:2, Gävle. Avtalet löper på 8 år och har ett årligt hyresvärde om 0,9 Mkr. 

Fastigheten är en utpräglad logistikfastighet där Skoogs Mekaniska Verkstad blir ett bra komplement till övrig verksamhet. Inflyttning sker successivt under augusti.  

– Vi upplever lite av ett högtryck här i Gävle på uthyrningar och efterfrågan av lokaler, säger Anders Hedström, marknadsområdeschef Gävle. Bara nu under juli månad har vi förutom avtalet med Skoogs Mekaniska tecknat nio andra kontrakt, för kontor och butiker, med en sammanlagd yta om ca 2 100 kvm, till ett årligt hyresvärde om 1,8 Mkr

 

 Mer om Diös på www.dios.se

 

 

 

För ytterligare information:

Anders Hedström, Marknadsområdeschef Gävle, tel. 0770 33 22 00, alt 070 640 02 68

Fakta om Diös Fastigheter
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för­värva, förädla, förvalta och försälja fastighetermed god lönsamhet, och finnas på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 112 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 540 875 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 4,0 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar