Ny ledning för Diös Fastigheter AB

I syfte att ytterligare effektivisera organisationen genomför Diös förändringar i ledningsgruppen.

– Som en konsekvens av att vi sedan ett drygt år tillbaka är ett större bolag, har en omfattande integrationsprocess genomförts. Utvärderingen av den visar att vi måste göra ytterligare förändringar för att nå de samordningsvinster som vi strävar efter. Förutom att samla samtliga huvudkontorsfunktioner, stärker vi gemensamma rutiner och arbetssätt och tillsätter en ny ledningsgrupp, säger Christer Sundin, vd för Diös.

Den nya ledningsgruppen består av Christer Sundin (vd), Rolf Larsson (ekonomichef), Kristina Grahn-Persson (HR-chef), Ida Magnusson (koncernredovisningschef), Bo Tjälldén och Anders Hedström (marknadsområdeschefer) samt Thomas Nilsson (tillförordnad fastighetschef).

Fakta Diös Fastigheter AB
Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med visionen att bli det mest framgångsrika på vår marknad. Vi förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter på en stabil marknad som sträcker sig från Borlänge till Luleå. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen som per den 31 december 2012 uppgick till 11,9 miljarder kronor. Genom god lönsamhet ger vi våra aktieägare en hög utdelning och stabil avkastning på eget kapital. Följ oss på www.dios.se

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera