Ny ombildning av Diös i Östersund

Diös Fastigheter (publ) säljer, till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening, fastigheten Solögat 12, med adress Krondikesvägen 2 , Östersund.
Affären omfattar 23 lägenheter med en total area om 2 024 kvm. Köpeskillingen uppgår till 17,5 Mkr och tillträdesdag är dag som ovan.

Colliers Hyresrättsbildningar har varit Diös ombud i affären.

– Det här är den andra ombildningen vi gör i Östersund, säger Diös VD, Christer Sundin.
Vi märker att det finns ett intresse bland våra hyresgäster att ombilda sina bostäder till bostadsrätter, inte minst mot bakgrund av den låga räntenivån.
En ombildning är en god affär för båda parter avslutar Christer Sundin.

För ytterligare information:

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12:30 den 31 augusti 2011 

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 131 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. 

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar