Nya organisationen i Diös är klar

Med anledning av Diös Fastigheters (publ) förvärv av Norrvidden den 30 december 2011 har en omorganisation genomförts i bolaget.

Den nya organisationen är nu klar och bygger på sex stycken starka marknadsområden (Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) samt ett antal huvudkontorsfunktioner. Huvudkontoret kommer som tidigare meddelats vara kvar i Östersund.

I de fackliga förhandlingarna, som ligger till grund för utfallet, har representanter från arbetsgivarorganisationen Fastigo, Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Ledarna och Akademikerförbundet deltagit.

Den nya organisationen medger att de allra flesta medarbetarna kommer att finnas kvar i verksamheten med undantag av en övertalighet på ett 20-tal personer, där merparten återfinns på tjänstemannasidan.

– Vi har nu byggt en laguppställning anpassad efter verksamhet och målsatta nyckeltal, säger Diös VD Christer Sundin. Vi har även säkerställt bra stödåtgärder för de medarbetare som inte får plats i laget.

För ytterligare information:

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 383 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 11,1 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Umeå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. 

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar