Sundsvall får en ny aktör på husbilsmarknaden

 

Diös Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal, med det nystartade företaget Birsta Husbil AB, om en 1 200 kvadratmeter stor butik och verkstad på Birstavägen i Sundsvall. Den 13 april slår verksamheten upp sina dörrar. Birsta Husbilar har ensam agentur för de tyska märkena Carado och Eriba, vilket innebär att kunderna finns över hela Sverige. Sundsvall med närområde är dock naturligtvis huvudmarknaden.

– En verksamhet som Birsta Husbil kräver stora ytor för att kunna visa sitt sortiment samtidigt som det är viktigt med god exponering mot förbipasserande, menar Bo Tjälldén marknadsområdeschef på Diös Västernorrland. Dessa förutsättningar finns oftast i utkanten av centrum och tack vare vår stora bredd på lokaler kunde vi erbjuda en lösning som passade mycket bra.

Företaget tillhandahåller förutom nybilsförsäljning även en begagnatmarknad för både husbilar och husvagnar, en tillbehörsbutik samt en verkstadsdel.

– Efterfrågan på husbilar har ökat markant under senare år och 2011 var ett rekordår för branschen, berättar Magnus Jonsson, en av ägarna till Birsta Husbil AB. Svenskarna satsar mycket pengar på semestern och vi ser en fortsatt god efterfrågan framöver. Därför törs vi göra den här satsningen, avslöjar Magnus vidare.

Målgruppen är företrädesvis lite äldre då ett husbilsinköp är en kostsam investering. Husvagnssortimenet breddar dock utbudet och attraherar många barnfamiljer.

– Nu inledningsvis kan vi endast erbjuda begagnade husvagnar, men efterfrågan på husvagnar är också fortsatt stor så vi satsar på att få en agentur även där, avslutar Magnus.

Följ oss gärna på www.dios.se

För ytterligare information:

Bo Tjälldén, marknadsområdeschef Diös Västernorrland tel. 0770–33 22 00, 060–13 76 41
Magnus Jonsson, ägare Birsta Husbilar AB, tel. 070 – 334 52 13

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 383 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 11,6 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Umeå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. 

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar