Westinghouse har tecknat avtal om inledningen av nedmonteringen av det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige

Västerås, 2 november, 2015, Westinghouse Electric Company har undertecknat ett avtal med Barsebäck Kraft AB, företaget som är ansvarigt för att avveckla det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige, om att segmentera reaktortankarnas interndelar vid Barsebäcks kärnkraftverk.

Barsebäck är ett kärnkraftverk med två kokarvattenreaktorer konstruerade av Westinghouse (dåvarande ASEA-ATOM). Anläggningen ligger i Skåne, cirka 30 kilometer från Malmö. Den första reaktorn, Barsebäck 1, togs ur drift 30 november 1999, och den andra, Barsebäck 2, den 31 maj 2005.

”Detta är ett strategiskt viktigt avtal för Westinghouse och vi är glada över att ha fått den här möjligheten att hjälpa våra kunder i den sista fasen av kärnkraftverkets livscykel”, säger Aziz Dag, Westinghouse VD för Westinghouse Electric Sweden AB.

Westinghouse arbete avseende demontering, segmentering och packning av reaktorkomponenter för slutlagring kommer avsevärt minska den mängd radioaktivt material som finns kvar i anläggningen sedan den sista reaktorn togs ur drift. Detta kommer att underlätta en säker demontering av återstående komponenter. Reaktortankarnas interndelar utgör de komponenter som sitter närmast härden. Westinghouse kommer att använda sin beprövade och effektiva mekaniska kapningsteknik med fjärrstyrda utrustningar under vatten. Utrustningen tas fram hos Westinghouse i Västerås, där det även finns verkstad och provningslokaler för att testa utrustningen.

Projektet inleds omedelbart och förväntas ta cirka fyra år att fullfölja. Den faktiska mekaniska segmenteringen inleds 2016. 

Westinghouse har över 30 års projekterfarenhet av segmentering och packning av interndelar för tryckvatten- och kokarvattenreaktorer. Nyligen fick ett konsortium under ledning av Westinghouse i uppdrag av EnBW Kernkraft GmbH (EnKK) att segmentera reaktortanken och interndelarna för Philippsburg 1. Westinghouse har också fått segmenteringskontrakt av EdF (Électricité de France) för kärnkraftverket Chooz i Frankrike, av Empresa Nacional de Residuos Radiactivos för José Cabrera (även kallat Zorita) i Spanien och av EnKK för Neckarwestheim 1 i Tyskland.

I en kommentar om kontraktet säger Yves Brachet, President, Westinghouse EMEA Region, "Westinghouse fortsätter att investera, optimera och utveckla våra verktyg, processer och medarbetare. Detta ligger till grund för vår globala teknik och erfarenhet för att serva kunder runt om i världen. Vi gläds över det erkännande vår kund ger oss genom detta kontrakt.”

Westinghouse erbjuder heltäckande och integrerade tjänster för avveckling, sanering och avfallshantering inom kärnkraftsområdet, inklusive lösningar för hantering av utbränt bränsle samt behandling, hantering och förvaring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall. Westinghouse välutbildade och kunniga personalstyrka världen över har fokus på säkerhet och kvalitet för att leverera förutsägbara och framgångsrika resultat.

Contact: Hans Korteweg, Communications Manager

Europe, Middle East & Africa Region

+32 (0)2 645-7162 (office) +32 (0)479-75-13-60 (mobile)

kortewh@westinghouse.com

Westinghouse Electric Company, som är en del av företagsgruppen Toshiba Corporation (TKY:6502), är en global kärnkraftspionjär och idag en ledande leverantör av teknologi och produkter för kärnkraftsindustrin runt om i världen. Westinghouse levererade år 1957 världens första kommersiella tryckvattenreaktor till Shippingport, Pa, USA. Idag ligger Westinghouse teknik till grund för närmare hälften av världens kärnkraftverk i drift, och för mer än hälften av kärnkraftverken i Europa. 

Taggar:

Dokument & länkar