Westinghouse utökar kapaciteten för svensk kärnbränslehantering

Västerås, 22 april, 2015 - Westinghouse Electric Company meddelade idag att de har skrivit kontrakt med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), det svenska bolaget som tar hand om använt kärnbränsle, för att utöka kapaciteten i kylsystemet i det centrala lagret för använt kärnbränsle utanför Oskarshamn. Förstärkningen av kylkapaciteten innebär att Clab utökar lagringskapaciteten från dagens 8,000 ton till 11,000 ton använt kärnbränsle.

I enlighet med kontraktet mellan SKB och Westinghouse Electric Sweden AB kommer Westinghouse att stå för design, inköp, leverans och installation av det nya kylsystemet, liksom rivning av det befintliga systemet. Westinghouse partner Elajo AB ansvarar för installationen. Projektet kommer att pågå i c:a tre år.

“Det här projektet befäster Westinghouse position på marknaden för använt kärnbränsle”, säger Aziz Dag, VD för Westinghouse Electric Sweden AB. ”Våra tidigare samarbeten med Clab har varit framgångsrika. Vi är glada över att ha fått förtroende att även fortsättningsvis få tillhandahålla SKB våra högteknologiska produkter och tjänster.”

Westinghouse har omfattande och bred erfarenhet inom ett flertal områden för omhändertagande och lagring av använt kärnbränsle, som inkluderar anläggningsutformning, design och hantering av bränslet samt avfallshantering. Westinghouse har också erfarenhet och kompetens för genomförande av projekt för en effektiv hantering och behandling av radioaktivt avfall. I september 2013 skrev Westinghouse även ett kontrakt med ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), som ansvarar för hantering av radioaktivt avfall och avveckling av kärnkraftverk, för att leverera ingenjörsinsatser till den centrala lagringsanläggningen för högaktivt avfall (HWL) och använt kärnbränsle (Almacén Temporal Centralizado, ATC) i Spanien. 

Kontakt: Hans Korteweg, Communications Manager Europe, Middle East & Africa Region: +32 (0)2 645-7162 (office), +32 (0)479-75-13-60 (mobile), kortewh@westinghouse.com

Westinghouse Electric Company, del av företagsgruppen Toshiba Corporation (TKY:6502), är en global kärnkraftspionjär och idag en ledande leverantör av teknologi och produkter för kärnkraftsindustrin runt om i världen. Westinghouse levererade år 1957 världens första tryckvattenreaktor till Shippingport, Pa, USA. Idag ligger Westinghouse teknik till grund för närmare hälften av världens kärnkraftverk i drift, och för mer än hälften av kärnkraftverken i Europa.

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Uppdraget är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Detta ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och gedigen erfarenhet.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar