Verksamhet, ställning och resultat för 1999

Verksamhet, ställning och resultat för 1999 Miljöteknikgruppen DISAB bedriver utveckling, tillverkning och marknadsföring av aggregat samt system för hantering av materialmassor med luftströmmar. Teknikens användning växer globalt och applikationerna ökar kraftig då material och spillhantering sker på ett skonsamt sätt både för människor och miljö. Koncernen har en mycket stark position på de nordiska marknaderna och ett växande antal exportmarknader. DISAB koncernen redovisar en omsättningen på 107728 kkr och ett konsoliderat rörelseresultat på 9 373 kkr. DISAB säljer licensavtal till järnvägsbolag i USA. DISAB har tecknat ett licensavtal med LORAM Maintenance of Way, Minneapolis, USA för produkten RAILVAC. Licensen gäller för USA, Canada och Mexico. LORAM är det största bolaget på järnvägsunderhåll i USA och ser en stor framtid på den amerikanska marknaden för tekniken att suga ballast. Ett RAILVAC aggregat används i stället för en grävmaskin och gräver i marken med luft utan att skada dolda signalkablar i marken. DISAB levererar drivaggregatet och total "know-how" från Eslöv medan LORAM bygger materialcontainer och monterar aggregatet på en järnvägsvagn i USA. Värdet av den första leveransen är SEK 3 500 kkr men det är de framtida licensintäkter vid drift och försäljning som ger betydande intäkter i framtiden för DISAB. Ytterligare aggregat är planerat under ett antal år framöver. Satsningen på RAILVAC under 1999 med mässor i London, Wien, Singapore och Moskva har utvecklat intresset för vakuumtekniken på järnvägs- och tunnelbaneområdet i ett antal länder. Närmast skall produkten presenteras på en järnvägsmässa i Hongkong. Invigning av den nya DISAB anläggningen i Eslöv. Under januari och november 1999 tecknade DISAB Vacuum Technology AB ett avtal med VOLVO Excavator AB, Eslöv om köp av lokaler för att kunna montera egna produkter och flytta huvudkontoret från Lund till Eslöv. Bolaget anställde 18 kollektivanställda och 3 tjänstemän från VOLVO Excavator AB till montageverksamheten. Moderbolaget flyttade från hyrda lokaler i Lund till egna lokalerna i Eslöv 01.01.2000. Verksamheten bedrivs i total 8 500 m2 kontor, verkstad, lager och målningsanläggning. Den totalt tillgängliga ytan till fastigheterna är ca 23 500 m2. Anläggningen är nu klar efter renovering och anpassning till DISAB's verksamhet. Den officiella invigningen sker fredag 17. Mars 1999 kl. 13:00. Invigningen förrättas av kommunalråd Gunnar Nilsson, Eslöv kommun, Thomas Wernhoff, Euroventures Management AB samt DISAB's grundare Karl T. Haugen och Gert Lövgren. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00650/bit0002.pdf

Om oss

Miljöteknikföretaget DISAB Vacuum Technology AB i Lund är en av världens ledande tillverkare av mobila och stationära vakuumsystem för sugning och blåsning av våta och torra material.

Prenumerera

Dokument & länkar